Tủ lạnh bảo quản dược phẩm hóa chất

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm hóa chất là một thiết bị phổ biến được tìm thấy trong các lĩnh vực y tế. Tủ được sử dụng để đảm bảo các loại thuốc cụ thể được bảo quản an toàn. Trong phạm vi nhiệt độ hẹp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Giá trị này thường nằm trong khoảng + 2˚C đến + 8˚C và lý tưởng là + 5˚C. Thuốc bảo quản trong tủ lạnh thuốc bao gồm: vắc xin, insulin, thuốc hóa trị liệu, các chế phẩm tại chỗ. Chẳng hạn như một số loại thuốc nhỏ mắt, và các phương pháp điều trị khác như glucagon. Được sử dụng để kiểm soát chứng hạ đường huyết nghiêm trọng. Chức năng của tủ lạnh thuốc và các kiểm tra theo yêu cầu của các bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Để đảm bảo rằng thuốc vẫn được bảo quản an toàn và duy trì hiệu quả của chúng. Nó cũng phác thảo quy trình làm lạnh thuốc được gọi là dây chuyền lạnh.

Tủ PHCbi MPR-514, MPR-514R, MPR-1014, MPR-1014R. LPR-400, MPR-722, MPR-722R, MPR-1412. MPR-1412R, MPR-N450FH, MPR-N450FSH, MPR-215F, MPR-414F, MPR-715F. MPR-S150H,MPR-S163, MPR-S300H, MPR-S313.

Tủ Haier HYCD-282, HYCD-282A. HYC-610, HYCD-469, HYC-1378, HYC-68, HYC-68A, HYC-118, HYC-118A. HYC-290. HYC-509, HYC-509F, HYC-509R, HYC-1099, HYC-1099F, HYC-1099R. HYC-509T, HYC-509TF, HYC-1099T, HYC-1099TF, HYC-51BF. HLR-198F, HLR-310F, HYR-111, HYR-351, HXC-149, HXC-158. HYC-390, HYC-940, HYC-390R, HYC-390F, HYC-940F.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.