Máy ly tâm lạnh

Máy ly tâm lạnh “Làm lạnh nhiệt độ” là một tính năng bổ sung quan trọng. cho bất kỳ máy ly tâm phòng thí nghiệm nào. Máy trong phòng thí nghiệm có làm lạnh có phạm vi nhiệt độ rộng từ -2 độ C – 4 độ C. hoàn hảo cho việc phân tích DNA, RNA, PCR hoặc kháng thể. Ly Tâm trong phòng thí nghiệm được làm lạnh có thể đạt tốc độ quay trên 30.000 vòng / phút. Và lực ly tâm tương đối (RCF) trên 65.000 x g. Sử dụng trong phòng thí nghiệm lạnh có một số cấu hình. Bao gồm cả kiểu gầu xoay hoặc kiểu góc cố định, hoặc cả hai. Các hệ thống ly tâm này sử dụng các đầu ly tâm và ống hoặc đĩa ly tâm để sử dụng trong một số ứng dụng. Với dung tích đạt đến 4 x 500 ml. Điều quan trọng là phải tìm kiếm các máy trong phòng thí nghiệm được làm lạnh với hệ thống làm mát hiệu quả. Khả năng chuyển đổi đơn vị tự động và các tính năng cho phép thông lượng cao khác.

Hettich universal 320R, Rotina 380R, Rotina 420R, Rotanta 460R. Rotanta 460RC, Rotanta 460RF, Rotixa 500RS, Roto Silenta 630RS. Rotina 380R, Rotina 380 RC robotic. Zentrimix 380R.

Hermle Z32 HK, Z36 HK, Z326 K, Z366 K, Z446 K, Z216 MK
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.