Tủ ấm nuôi cấy vi sinh

Tủ ấm nuôi cấy vi sinh được sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp. Với nhiều ứng dụng đa dạng với cơ thể sống. Nuôi cấy tế bào và vi sinh phải được ủ trong môi trường có kiểm soát. Trong tủ ấm tiêu chuẩn và tủ ấm được làm mát, nhiệt độ được kiểm soát, và ngoài tủ ấm CO2 , hàm lượng carbon dioxide. Độ ẩm, và trong một số trường hợp dùng thêm hàm lượng oxy và nitơ cũng được kiểm soát.

Tủ ấm được sử dụng mạnh trong nuôi cấy tế bào phát triển. Sử dụng trong IVF sinh sản của các khuẩn lạc. Hoặc phát triển mầm tiếp theo trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Sinh sản của các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, nấm men hoặc vi rút. Sinh sản của côn trùng và ấp trứng trong động vật học. Bảo quản mẫu có kiểm soát, nuôi cấy sự phát triển của tinh thể protein.

Tủ Ấm Memmert IN260, IN260plus, IN450 IN75plus. IF110, IF110plus, IF160 IF160plus, IF260, IF260plus. IF30plus, IF450, IF450plus. IF55, IF55plus, IF75, IF750, IF750plus, IF75plus. IN110, IN110plus, IN160, IN160plus, IN30, 32 lít, IN30plus. IN450plus, IN55, IN55plus, IN75, IN750. IN750plus.

Tủ ấm POL-EKO SLN53 SIMPLE, CLN 53 STD
SH Scientific SH-CH-54G, SH-CH-88G, SH-CH-150G

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.