Máy ly tâm Spindown

Máy ly tâm Spindown là máy ly tâm cỡ nhỏ, kết hợp giữa máy ly tâm và Vortex, sử dụng quay mẫu và mix PCR khi chuẩn bị mẫu.

Công nghệ Spin – Mix – Spin nhằm mục đích quay nhỏ các khối lượng nhỏ thuốc thử ở đáy đĩa mẫu (quay ly tâm lần thứ nhất), sau khi trộn (trộn) và quay lại thuốc thử từ thành và nắp giếng (quay lần thứ hai ). Đó là thuật toán hoạt động lặp lại này nhằm mục đích giảm thiểu những sai sót trong quá trình chuẩn bị mẫu cho phân tích PCR

Spindown là một thiết bị hoàn toàn tự động để tái tạo PCR cùng một lúc, do đó tiết kiệm thời gian đáng kể. Một công cụ cần phải có để PCR và phòng thí nghiệm phân tích DNA.

Bạn có đang tận dụng tối đa thời gian của mình trong phòng thí nghiệm không? Bạn có thể nhanh chóng quay xuống các mẫu trong một bước duy nhất không? Hay máy ly tâm của bạn phức tạp và tốn thời gian?

Tiết kiệm thời gian với Máy ly tâm mini Spindown của Khang kiên phân phối . Thiết bị sẽ giúp loại bỏ nhu cầu thay đổi rôto khi chuyển đổi giữa các vi ống và dải PCR để bạn có thể xử lý mẫu nhanh hơn và ít phức tạp hơn.

Và nó có thể chạy 12 vi ống và / hoặc bốn dải PCR, gấp đôi công suất của hầu hết các máy ly tâm mini. Khang Kiên mang đến cho bạn nhiều lựa chọn. Tham khảo them tin thiết bị ngay bên dưới.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.