Sửa chữa kính hiển vi

Sửa chữa kính hiển vi khang kiên với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp. 

Kính hiển vi là sản phẩm cơ bản, có mặt trong hầu hết các phòng thí nghiệm, xét nghiệm, kiểm nghiệm. Với công dụng giúp người dùng quan sát được cấu trúc siêu vi của mẫu vật. Công việc này được thực hiện thường xuyên do đó có tầm rất quan trọng. Khi kính hiển vi bị hư hỏng đồng nghĩa với rất nhiều công việc. Sẽ bị dừng theo do không thể đưa ra những đánh giá khách quan cho sản phẩm,mẫu vật.

Các loại kính hiển vi soi nổi, điện tử, sinh học

Kính hiển vi sinh học:
Kính hiển vi Optika gồm có (Model B-292), (Model B-192), (Model B-193), (Model B-159), (Model XDS-2), (Model B-353FL), (Model B-353A), (Model B-352A).

Carl Zeiss – Đức gồm có (Model: Primo Star).

Olympus Nhật Bản gồm có (Model: CX 41), (Model: CX33), (Model CX31), (Model CX23), (Model: CX21), (Model BX-51)

EUROMEX – Hà Lan(Xuất xứ: Trung Quốc) bao gồm (Model: BB.1153-Pli), (Model BB.1152-Pli), (Model BB.4267), (Model BB.4260).

Hãng Carton – Thái Lan gồm có (Model: DSZ-44UN), (Model: DSZ-44SBG). (Model: DSZ-44PG), (Model: DSZ-44P), (Model: DSZV-44UNG), (Model: DSZT-70UNGM), (Model: DSZT-70UN). (Model: DSZT-70SBGM), (Model: SPZ-50P), (Model: SPZ-50PGM). (Model: DSZT-70PGM), (Model: DSZ-70UN), (Model: SPZ-50UN). (Model: SPZT – 50D / SPZV – 50), (Model: SPZ-50SBGM). (Model: DSZT-70P), (Model: SPZV-50D-P/ SPZV-50P), (Model: DSZ-70PGM), (Model: DSZ-70P). (Model: DSZ-70UNGM), (Model: SPZH-135PC), (Model: NSW-30PG). (Model: SPZH-135PGLC), (Model: SPZHT-135SBGCL), (Model: SPZHT-135PC), (Model: SPZH-135SBGLC), (Model: SPZHT-135PGLC). (Model: SPZ-50UNGM), (Model: DSZV-44SBG), (Model: DSZT-44UN). (Model: DSZT-44PG), (Model: DSZT-44P), (Model: DSZ-44UNG).

Hiển thị kết quả duy nhất