Haier

Haier được thành lập vào năm 1984. Hãng đã cống hiến hết mình cho sự đổi mới và tạo ra một thương hiệu nổi tiếng thế giới trong suốt 37 năm qua. Ban đầu là một nhà máy nhỏ trên bờ vực phá sản. Giờ đây nó đã phát triển thành một tập đoàn quốc tế với hơn 70.000 nhân viên. Trên toàn cầu và đạt doanh thu 135,7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2010. Haier đã vươn lên trở thành thương hiệu số 1 thế giới của thiết bị tiêu dùng. Đi đầu là sản xuất tủ lạnh y tế, lưu trữ thuốc dược phẩm. Mỹ phẩm, lưu trữ hóa chất, vaccine.
Tủ đông -150℃ DW-150W200

Tủ đông ULT -86 ℃. DW-150W200, DW-86L829, DW-86L729. DW-86L579. DW-86L419, DW-86L828J, DW-86L728J. DW-86L578J, DW-86L490J, DW-86L388J, DW-86L338J. DW-86L100J, DW-86W420J, DW-86W100J.

Dòng năng lượng cực thấp: DW-86L959BPT, DW-86L959BP, DW-86L829BPT. DW-86L829BP, DW-86L729BPT, DW-86L729BP, DW-86L579BPT. DW-86L579BP
Dòng Twincool: DW-86L728ST, DW-86L728S, DW-86L578ST, DW-86L578S.

Tủ đông y sinh -60℃ Twincool: DW-60W138, DW-60W139. DW-60W258, DW-60W259, DW-60W388, DW-60W389.
Tủ đông y sinh -40℃ DW-40L92, DW-40L262, DW-40L278, DW-40L348. DW-40L508, DW-40W100, DW-40W255, DW-40W380.
Tủ đông y sinh -30℃ DW-30L278. DW-30L420F, DW-30L508. DW-30L818, DW-30L818BP, DW-30L1280F.
Tủ đông y sinh -25 ℃ DW-25L92, DW-25L262.
Tủ lạnh và tủ đông kết hợp HYCD-282 HYCD-282A.

Tủ lạnh dược phẩm HYC-610, HYCD-469, HYC-1378. HYC-68, HYC-68A, HYC-118, HYC-118A. HYC-290, HYC-390, HYC-940, HYC-390R, HYC-390F. HYC-940F, HYC-509, HYC-509F, HYC-509R, HYC-1099. HYC-1099F, HYC-1099R, HYC-509T, HYC-509TF, HYC-1099T, HYC-1099TF. HYC-51BF, HLR-198F, HLR-310F.

Tủ làm ấm máu / chất lỏng HYR-111, HYR-351.

Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-149, HXC-158, HXC-158B. HXC-429, HXC-629, HXC-1369. HXC-149T, HXC-429T, HXC-629T, HXC-1369T, HXC-149R, HXC-429R, HXC-629R.

Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy HLR-118SF / FL, HLR-310SF / FL. DW-25L92SF / FL, DW-30L278SF / FL.

Tủ an toàn sinh học HR900-IIA2, HR1200-IIA2, HR1200-IIA2-D. HR1200-IIA2-S, HR1500-IIA2, HR30-IIA2, HR40-IIA2, HR40-IIB2. HR1200-IIA2-X

Tủ lạnh bảo quản vắc xin HYC-361, HYC-61, HTC-40. HTC-110, HTC-112, HTCD-90, HTCD-160, HTD-40, HTC-120, HTC-240, HBCD-90. HBC-80, HBC-120, HBC-150, HBC-240, HBC-260. HBD-116, HBD-286.
Tủ ấm CO2 HCP-80, HCP-168, HCP-258
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.